Pædagogisk Indhold

PÆDAGOGISK INDHOLD – AKTIVITETSPLAN

Udgangspunktet for den pædagogiske indsats på Tinghøjgård er en velstruktureret, genkendelighed i hverdagen, der skaber tryghed og overskud for den enkelte beboer. Fritiden skal indeholde mulighed for oplevelser og aktiviteter, der styrker den enkelte beboers sundhed og trivsel, samt sikre muligheden for socialt samvær og socialt fællesskab. Ferie og weekendture skal give beboerne en mulighed for at føre et aktivt og udadvendt liv med kontakt til forskellige samfundsgrupper, kulturer og levemåder. Beboerne skal endvidere have mulighed for at opbygge sociale netværk. Disse forhold tilgodeses ved udlandsrejser, rejser og ture i Danmark. Hver 2. weekend er »hjemrejseweekend«, hvor beboeren, hvis det er muligt, fastholder en kontakt til oprindelsesfamilie, venner mv.