Værdigrundlag

Pædagogisk metode

Opgaven løses ved, at medarbejderne fungerer som rollemodeller for de unge. Desuden fokuseres der på indlæring og træning i forhold til personlig hygiejne, økonomi, rengøring og andre dagligdagsfunktioner. Baggrunden for indsatsen er et indgående kendskab til de unges ressourcer, svagheder og udviklingspotentiale.

Værdigrundlag

Medarbejderne møder den unge med udgangspunkt i følgende værdier:

Respekt

Det indebærer:

 • at tage den unge alvorligt
 • at stille krav
 • at tiltale den unge respektfuldt
 • at tage udgangspunkt i den unges individualitet
 • at have kendskab til den unges grænser

Tryghed

Det indebærer:

 • at medvirke til at strukturere den unges hverdag, så den er overskuelig
 • at gå ind i konflikter og medvirke til at løse dem
 • at stille krav
 • at kunne sætte grænser

Omsorg

Det indebærer:

 • at sikre at den unges basale fysiske og psykiske behov dækkes
 • at møde den unge gennem samtale, handling og konsekvens
 • at medvirke til, at hindre selvskadende adfærd
 • at give den unge mulighed for oplevelser og fællesskab
 • at kunne skelne mellem omsorgspligt og magtanvendelse

Engagement

Det indebærer:

 • at være optaget af at finde og tage udgangspunkt i den unges ressourcer
 • at være til stede i kontakten med den unge
 • at værdsætte den unge
 • at have evnen til at skille arbejde fra privatliv.
 • at fordybe sig i arbejdet med den unge
 • at møde den unge med humor og vise lyst til at være sammen med dem
 • at turde stille krav til sig selv og sine kolleger